Atık Su Arıtma Tesisi Projesi
Hızlı nüfus artışı ve endüstrileşme sonucunda oluşan atıklar, doğanın özümseyebileceği miktarı aştığı için, bugün dünya çevre kirliliği ile mücadele etmektedir. Arıtma sistemleri de ekolojik dengenin bozulma tehlikesine karşı geliştirilmiş yüksek teknoloji sistemler olarak bugün hemen tüm şehirlerde kullanılmaktadır. Bu anlayışla Manisa’mızda bütün ilçelerimizin kanalizasyon sistemi çözülerek arıtma sistemleri devreye alınacaktır. Manisa kent bütününde bir arıtma sistemi projesi hayata geçirilecektir. Ayrıca belde ve köylerimizde paket arıtma tesisleri kurarak bütün yerleşim birimlerimizi arıtma tesislerine kavuşturacağız.
Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi
Katı Atık Yönetimi politikamız doğrultusunda, yeni kanun ile büyükşehir
sınırımıza giren tüm mahallelerimizde katı atıkların toplanmasını sağlayacağız.
 Öncelikle Yunusemre, Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerimizde ve sonrasında
diğer ilçelerimizde katı atık bertaraf tesisi kurmaya başlayacağız. Atık bertarafı
ve transfer istasyonları ile birlikte katı atıkların enerji üretiminde girdi olarak
kullanılması için altyapı kuracağız. Evsel ve diğer katı atıkların yüksek oranda
geri dönüşümü de katı atık yönetim projelerimiz kapsamında önemli amaçlarımız
arasında yer alacaktır. Tıbbi atıkların toplama ve imha işlemleri için kurmuş olduğumuz
ve kentimiz dışında çevre kentlere de hizmet veren Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi faaliyetlerini sürdüreceğiz.
Selendi Cirit Sahası
Selendi ilçemizde her yıl geleneksel olarak düzenlenen cirit etkinliklerine
 tanıtım ve organizasyon desteği vermek, Selendi Cirit Festivalini bütün
bölgeye yaygınlaştırmak, Ata sporumuza destek olmak için Selendi Cirit
Sahası ve tesislerini inşa edeceğiz.
Kadınlara Yönelik
Mikrokredi Uygulamaları
Kadınlarımızın işlerini kurarak, kendi ayakları üzerinde durabilmelerini
sağlamak için gelir getirici faaliyetlerini destekleyeceğiz. ‘Güçlü kadın,
 güçlü aile, mutlu çocuklar’ prensibiyle Manisalı kadın girişimcilerimizi
desteklemek için, mikrokredi uygulamalarını başlatacağız. Yoksullukla
mücadelenin en önemli adımlarından biri olarak gördüğümüz kadınlarımıza
yönelik mikrokredi uygulamalarımız ile dar gelirli kadınlarımızın kendi
çabalarıyla yoksulluktan kurtulmaları için özel programlar uygulayacağız,
kendilerine yeni kapılar aralayacağız.
Bisiklet Yolları
Manisa Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde yayalaştırılacak bölgeler, büyük park alanları içerisinde, mevcut yol kesitlerinin uygun olduğu bölgemizde Bisiklet Yolları Projesi’ni hayata geçireceğiz. Bisiklet yolları ile beraber bisiklet parkları ve diğer bisiklet yollarına uygun kent mobilyaları tasarlayacağız.
Engelsiz Manisa
Hedefimiz Manisamızın; altyapısını, rekreasyon, spor ve eğitim tesislerini,
 kamusal alanlar ile ulaşım yüzey ve araçlarını, herkes için kullanılabilir ve
erişilebilir olarak tasarlamaktır. Manisa merkezde gerçekleştirdiğimiz toplu
taşıma araçlarını engelli kullanımına uygun hale getirme projemizi, park ve
meydanlara yerleştirdiğimiz akülü arabaları şarj ünitelerini, engelli yürüme
bantları, engelli rampaları, sesli uyarı sistemleri vb. özel uygulamaları Manisa
bütününe yayacağız. Ayrıca Manisa merkezde faaliyet gösteren Engelli
Koordinasyon Merkezimizi diğer ilçelerimizde yaygınlaş-tıracağız. Koordinasyon
merkezimize özel tasarlanmış araçlar tahsis edeceğiz. Ücretsiz sosyal hizmetler,
 sağlık taramaları ve yardımları, hasta bakımı, evde bakım ve tedavi hizmetleri,
gıda yardımı vb. sosyal yardımlar sağlayacağız.
Yoksulun Yanında Artık Gıda Bankası Var
Ekonomik olarak dezavantajlı grupların ihtiyaçlarının karşılanması için Manisa kent merkezimizde bu dönemde başlatmış olduğumuz “Gıda Bankası” uygulamasını Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan alana yayacağız. Uygulamanın sağlıklı ve etkin şekilde işlemesi için, ilk olarak bu imkandan faydalanması gereken doğru kişileri belirleyeceğiz. Gelir durumu, sağlık durumu, ailede yaşayan kişi sayısı, ailede öğrenim gören çocuk sayısı, varsa engelli tespiti gibi bilgileri yerinde uzman görevlilerimiz aracılığıyla tespit edeceğiz. Gıda Bankası projesinde temel ihtiyaç malzemeleri oluşan ürün çeşitliliğine sahip marketler açacağız. İhtiyaç sahibi ailelere, gerek duydukları ürünleri kendileri seçerek alabilmelerini sağlayacak “Gıda Bankası” kartı dağıtacağız. İhtiyaç sahibi aileler kartlarına aylık olarak yüklenecek puan büyüklüğünde diledikleri ürünleri ücretsiz olarak alabilecekler.
Turizm Geliştirme Projesi
Manisa’mızın, turizm arzını oluşturan kaynakları, potansiyelleri değerlendirerek, kentimizi güzelleştirerek ve hep daha iyi bir noktaya çıkararak, turizm yatırımları yaparak, gelişmesini sağlayacağız. Tarih, kültür, doğa ve termal turizmi açısından önemli değerlere sahip olan kentimizde bütüncül bir turizm yaklaşımı oluşturacağız. Bu kapsamda etkinlik, festival, gelenekselleşmiş aktivitelere destek olacağız. Başlamış olduğumuz anıt eserlerimizin ve tescilli kültür varlıklarımızın restorasyon sürecini Manisa bütününe yayacağız. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile ortak bir çalışma yaparak Spil Dağı’nın bölge turizmine açılmasına katkı sağlayacağız. Spil Dağı’na hızlı ve kolay ulaşım için bir teleferik projesini hayata geçireceğiz. Mesir etkinliğimizin yerli ve yabancı turistleri daha fazla ağırlaması konusunda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışacağız. Bunun yanında kentimizin sanayi sektöründeki büyüme sürecini, var gücümüzle destekleyip, sanayiye dayalı olarak fuar organizasyonlarının gelişmesini sağlayacak tesisleşme ve organizasyonları yapacağız. Fuar turizmine dayalı olarak otel yatırımlarımızın artmasını teşvik edeceğiz.
Eğitime Destek
“Yaşam Boyu Eğitim” anlayışıyla, halkımızı bilgi birikimini artıracak genel konularda çeşitli seminerler, bilgilendirme çalışmaları, farkındalık yaratma ve sosyal bütünleşmeyi esas alan çalışmalar hayata geçireceğiz. Manisa merkezde başlattığımız MASMEK (Meslek Edindirme Kursları) projesini tüm il genelinde yaygınlaştıracağız. İhtiyaç sahibi gençlerimize yönelik Manisa merkezde başlattığımız üniversiteye hazırlık kurslarını (MABEM) il geneline yayacağız. Rehber öğretmen desteği sağlayacağız. İlköğretimde öğrencilere kırtasiye desteği vereceğiz. Eğitim altyapısına destek olup, tüm okullarımızdaki alt yapı, bina ve donanımları iyileştireceğiz. İhtiyaç duyulan alanlarda kreş ve okul öncesi eğitim kurumu açacağız. Üniversiteyi kazanan tüm Manisalı öğrencilerimize eğitim desteği sağlayacağız.
Yoksullukla Mücadele
Sosyal yardım ihtiyaç sahipleri veri tabanını oluşturarak, ilgili diğer
kuruluşlarla işbirliği içinde yoksulluk haritasını çıkartacağız. 65 yaş
üstü yoksul ve muhtaç hanelere, evde bakım hizmeti vereceğiz.
İhtiyaç sahibi ailelere evde yemek desteği vereceğiz. Kadın Konukevleri’ni,
 bütün ilçelerimizde modern bir şekilde ihtiyaç duyan kadınlarımızın
hizmetine sunacağız. Gıda Bankası ile tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza
destek vereceğiz. İhtiyaç duyulan ilçelerimizde konaklamalı Yaşam Evi açacağız.
 İmkanı olmayan ve bu yüzden çalışma hayatına katılamayan vatandaşlarımıza,
 özellikle gençlerimize destek olacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne
bağlı merkezlerimizde, istihdam garantili meslek edindirme kursları düzenleyeceğiz.
«« «  1   2   3  4   5  » »»