YASAL UYARILAR
YASAL UYARILAR
Lütfen Cengiz Ergün Resmi İnternet Sitesi (Site) Yasal Uyarılarını dikkatle inceleyiniz. Çünkü bu Site'yi kullanmak, söz konusu şartların tarafınızca kabul edildiği anlamına gelmektedir. Bu nedenle şartların kabulü tarafınızca istenmiyor ise, bu Site'yi kullanmayınız. Site kullanım koşulları düzenli aralıklarla değiştirilebilir; bu yüzden lütfen bu şartları zaman zaman kontrol ediniz. Zira, Site'yi kullanmaya devam etmeniz değiştirilen şartları da kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Site'ye doğru ve zamanında bilgi vermek için gereken her türlü makul çaba tarafımızca gösterilmektedir. Yine de burada verilen bilgilerin her zaman güncel olduğu veya her türlü bilgiyi içerdiği düşünülmemelidir
Güvenlik Kuralları
Bu Site herkese açıktır. Bireysel üyeler için verilen hizmetler, ilgili bölümde aksi belirtilmediği sürece, kesinlikle ücretsizdir. Yalnızca aşağıdaki durumlarda, Site Yönetimi kullanımı engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

- Yanlış, düzensiz, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin Site'ye kaydedilmesi durumunda,
- Özel veya genel duyuruların, reklam amaçlı bilgilerin ve satış taleplerinin kaydedilmesi durumunda,
- Üçüncü kişiler tarafından ilan edilen bilgilerin silinmesi veya değiştirilmesi durumunda,
- Diğer üyelerin bilgilerine ve Site içeriğine müdahale edilmeye çalışılması durumunda,
- Site'de yer alan bilgilerin izin alınmaksızın kısmen veya tümüyle kopyalanması ve her ne şekilde olursa olsun kullanılması durumunda,
- Üyelere verilen kullanıcı adı, şifre, üye numarası gibi bilgilerin, üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşılması durumunda,
- Site'nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site'nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması durumunda.

Kişisel Kullanım
Bu Site'deki malzemelerin kullanımı yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu Site'nin içindekileri Site Yönetimi'nden izin almadan, hiçbir şekilde dağıtmamayı, yayınlamamayı, aktarmamayı, değiştirmemeyi, sergilememeyi veya bunlara dayanan eserler yapmamayı ve/veya kullanmamayı kabul etmektesiniz. Bu Site'deki malzemelerin tarafınızca izinsiz kullanımından dolayı Cengiz Ergün ve HİRAŞ Reklam Ajansı uğramış olduğu ve/veya uğrayacağı her tür zarar ve ziyanı tazmin etmeyi itirazsız kabul etmektesiniz. Site'nin içeriğinin izinsiz kullanımı halinde, HİRAŞ Reklam Ajansı’na onarılmaz bir zarar verilebileceğini ve izinsiz kullanım durumunda HİRAŞ Reklam Ajansı’nın yasal uygulamalar nezdinde sahip olduğu diğer hususlar ve özellikle ihtiyati tedbir hakkına sahip olacağını kabul etmektesiniz.

Üyelik
Üyelik formu doldurarak Site’mize üye olabilirsiniz. Belirtilmelidir ki; Site Yönetimi herhangi bir sebep göstermeksizin üyeliği onaylamayabilir ve/veya üyeyi, üyelikten çıkartabilir.

Bildirim ve Sunumlar
Yaptığınız sunumların içeriğinden tek başınıza sorumlu olduğunuzu, olmaya devam edeceğinizi ve kanunlara aykırı, küçük düşürücü, taciz edici veya müstehcen olan malzemeler sunmayacağınızı kabul etmektesiniz.

Bu Site'ye telif hakları, marka, özlük ve mahremiyet hakları veya başka kişisel veya mülkiyet hakları dahil olmak üzere üçüncü şahısların haklarını ihlal eden herhangi bir şey sunmamayı kabul etmektesiniz.

Bu Site'ye sunduğunuz malzemelerin tamamına ilişkin olarak bunları kullanma, çoğaltma, değiştirme, sergileme, aktarma, uygulama, yayınlama, çevirme, bunlardan çalışma türetme ve bunları şu anda bilinen veya daha sonra geliştirilecek herhangi bir dağıtım, aktarma ve gösterme aracı veya yöntemi ile dağıtma hak ve lisansının herhangi bir ‘royalti’ ücreti ödemeksizin ve gayrı münhasır şekilde tarafımıza verdiğinizi kabul etmektesiniz. Ayrıca “manevi haklardan” da ferağ ettiğinizi garanti etmektesiniz.

Ayrıca, bir başkasının gizlilik hakkını ya da telif haklarını ya da ticari markalarını veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ve bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere, sahibinden ya da hak sahibi kişi ya da kuruluştan önceden izin almaksızın başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen hiçbir bilgi, yazılım ya da başka malzeme kullanamazsınız.

Site Yönetimi bildirim ve sunumlar üzerinde denetim yapmak, yayınlayıp, yayınlamama kararlarını vermek ve herhangi bir neden göstermeksizin bildirim ve sunumları yayından kaldırmak haklarına sahiptir.

Bağlantılı Siteler
Bu Site'de yer alan linkler aracılığı ile gidilen sayfalar ve içeriği ile ilgili olarak HİRAŞ Reklam Ajansı ve Site Yönetimi'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Gizlilik ve Güvenlik
Site'nin "online" ziyaretçileri ile ilgili bilgilerin toplanması, kullanılması ve saklanmasına ilişkin uygulama ve politikalarımıza ait açıklamalar için lütfen gizlilik politikamızı okuyunuz.

Bu Site'de yer alan fonksiyonların kesintisiz veya hatasız olduğuna, bu Site'nin veya sunucusunun virüs veya başka zararlı parçalar içermediğine dair bir garanti verememekteyiz. Bu bağlamda ihmal de dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak kaydıyla hiçbir koşulda Cengiz Ergün’ün ya da tali firmalarının ya da ilişkili diğer firmaların bu Site'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal ve diğer yol açılabilecek zararlardan sorumlu değiliz. Bu Site'yi kullanmakla herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Cengiz Ergün’ün sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

Ayrıca HİRAŞ Reklam Ajansı, Site'nin çalışması amacıyla kullandığı yazılımlar ile ilgili bir sorumluluk yüklenmemektedir. Bu Site'de yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile kullandığınız yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelmesinden dolayı firmamıza bu konuda bir sorumluluk yüklenemez.

Bu anlaşma T.C. yasalarına uygun olarak yürütülecektir. Bu anlaşmanın herhangi bir hükmünün yasalar veya öngörülen diğer merciiler tarafından geçersiz addolunması ve bu nedenle uygulanamaz hale gelmesi halinde, diğer maddelerin geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.

Gizlilik Politikası
Bu Site, HİRAŞ Reklam Ajansı tarafından işletilmektedir. Bu "online" gizlilik politikası Site'den ulaşabileceğiniz hizmetler vasıtasıyla toplayabileceğimiz bilgiler ve bu bilgilerin kullanımı hakkında sizi bilgilendirmektedir. Hizmetlerimizi kullanarak ve Site’mize girerek, zaman zaman tarafımızdan değiştirilebilecek bu politikada tarif edilen bilgi toplama ve kullanma yöntemlerini kabul etmektesiniz. Gizlilik politikamızda herhangi bir güncelleme veya değişiklik olup olmadığını görmek için Site’yi her ziyaretinizde kontrol etmelisiniz. Gizlilik politikamız veya bilgilerinizin kullanılmasıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa bize info@ajanshiras.com adresinden e-posta mesajı gönderebilirsiniz.

Sizin Hakkınızdaki Bilgiler
Site’mizde pek çok farklı türden bilgi toplamak bizim yetkimizdedir. Üyelik formunu doldurmak suretiyle girdiğiniz "Şahsi Bilgiler" veri tabanımızda tutulmaktadır. Diğer taraftan sizi birey olarak ayırdetmeyen "Şahsi Olmayan Bilgiler" de toplayabiliriz. Şahsi Olmayan Bilgiler arasında yaş aralığı ve cinsiyet, vesair diğer genel özellikler de bulunabilir. Bunun yanı sıra, "bu Site'de ziyaret ettiğiniz sayfalar" türünde Site kullanımına ilişkin "Toplam Bilgiler" de toplayabiliriz. Aşağıda bu tip bilgilerle ve bunları nasıl toplayıp kullandığımızla ilgili daha ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Sair Materyal
Site üzerinden paylaşılan dosyalar, "Gönderen Kişi"nin adıyla yayınlanır. Tarafınızca Site'ye gönderilen fotoğraflar ve her türlü yazılı ve görsel materyali veri tabanımızda tutabilir, ticari ve ticari olmayan şekilde kullanabiliriz.

Kişisel ve Kişisel Olmayan Bilgilerin Kullanılması
Bu politikada ifşa edilenlerin haricinde, ziyaretçilerimizi şahsen tanımlayan veya üçüncü şahısların kendileriyle doğrudan temas kurmasına imkan veren bilgileri, üyelerimizin rızası olmaksızın kullanmamakta veya ifşa etmemekteyiz. Topladığımız "Kişisel Bilgileri" aşağıda sunulan ve diğer belirleyeceğimiz koşullar altında kullanabilir, kullandırabilir, ifşa edebilir veya başka şekilde elimizden çıkarabiliriz:

- Analiz
Sizin hakkınızdaki bilgileri, ziyaretçilerimizin sayısını tahmin etmek, toplam trafik şekillerini ölçmek, ziyaretçi ilgisini tespit etmek gibi istatistik, tasarım ve işletme bilgisi edinmek amacıyla kullanabiliriz. Kişisel bilgilerinizi ürünlerimizin veya hizmetlerimizin pazarlanması ve/veya tanıtılması için de kullanabiliriz. Bu görevlerin tamamını üçüncü şahıslara ancak gizli şekilde verebiliriz.

- Kanuni Zorunluluk
Kanun marifetiyle zorunlu kılınması veya (a) kanunlara uymak, şikayetlere yanıt vermek veya HİRAŞ Reklam Ajansı veya Site'ye tebliğ edilen yasal tebligatlara uymak; (b) haklarımızı veya mallarımızı, Site’yi, çalışanlarımızı, ziyaretçilerimizi veya kamuyu korumak ve savunmak; (c) yargısal merciilere karşı sorumluluk halleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, gerekli olduğuna iyi niyetle inanılması durumunda kişisel bilgileri ifşa edebiliriz.

- HİRAŞ Reklam Ajansı tarafından Sahiplik/Kullanım
Site’mizde toplanan bilgiler HİRAŞ Reklam Ajansı’na aittir ve HİRAŞ Reklam Ajansı ve izin verilen üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından kullanılabilir. Ayrıca bu Site'de çeşitli program ve yazılımlar kullanabiliriz.

- Şirket Satışları
Bu Site vasıtasıyla toplanan bilgiler, HİRAŞ Reklam Ajansı’na aittir ve HİRAŞ Reklam Ajansı’nın ticari sırrı ve ticari varlığı kabul edilir.

- Toplam Bilgiler
Bizi "online" her ziyaretinizde siz ve Site’mizi kullanmanızla ilgili Toplam Bilgiler'i toplamaktayız. Örneğin Site’mize giriş ve çıkış noktaları (giriş veren URL veya alanlar gibi), Site trafik istatistikleri, sayfa görüntüleme, izlenimler ve işletme sistemi ve tarayıcı tipi gibi muhtelif şekillerde "tıklama akış" bilgilerini toplayabiliriz. Bu Toplam Bilgiler genel olarak sizi şahsen tanımlamaz veya harici amaçlar için sizi doğrudan tanıtmaz. Toplam Bilgiler'i toplayabilir, derleyebilir, saklayabilir, yayınlayabilir, tanıtabilir, rapor edebilir veya başka bir şekilde ifşa edebilir veya kullanabiliriz; bununla beraber bu bilgilerin sizi şahsen tanımlamaması şarttır. Bu bilgileri başka şirketlerle paylaştığımızda herhangi bir kullanıcının takip edilmesi mümkün değildir ve sizinle temas etmek için kullanılmaz. Herhangi bir Toplam Bilgi'yi sizinle ilişkilendirirsek, bu bilgiler bu politika çerçevesinde diğer kişisel tanımlayıcı bilgiler gibi işlem görecektir.

Üçüncü Kişi ve/veya Kuruluşların Sistemdeki Bilgileri Kullanımı
Sistemimize üye olan fakat arzu edilen gizlilik prensiplerine uymayan kişi veya kuruluşların aktivite ve davranışlarından ve bunların sonuçlarından dolayı Cengiz Ergün ve HİRAŞ Reklam Ajansı sorumlu tutulamaz. Üyeliğin sona ermesinden veya bilgilerin Site'den silinmesinden önce veya sonra gerçekleştirecekleri aktivite ve davranışlarından da Cengiz Ergün ve HİRAŞ Reklam Ajansı sorumlu değildir. Site’yi kullanan ve/veya üye olanlar yukarıda belirtilen tüm şartları kabul etmiştir. Üye ve/veya kullanıcı ihtilaf halinde Manisa Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri'nin yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.